Fraktion 4 Generalforsamling

Generalforsamling 2017

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling for medlemmer af Fraktion 4 tirsdag den 4.april kl.11 på Kulturværket i Maribo.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag kan indsendes til Dorthe Jørgensen senest  26.marts 2017.

Da styrelsen efter generalforsamlingen er vært ved en let frokost er tilmelding nødvendig til Dorthe Jørgensen tlf. 3035 1516 eller mail doraage@post.tele.dk.