Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalgets fokus for

Lolland-Falsters Lærerforening 2020-2022.

Formålet med Undervisningsudvalget i Lolland-Falsters Lærerkreds er at dele og videreformidle ny viden inden for det undervisningsmæssige felt, at påvirke den pædagogiske debat og medvirke til et øget fokus på særlige områder.

Målsætningen for Undervisningsudvalget er, at alle med tilknytning til og berøringsflade med Lolland-Falsters Lærerkreds kan få informationer og ny viden om de aktuelle pædagogiske debatter, temaer og beslutninger der vedrører undervisningsområdet, inspirere TR, AMR og lærere (og gerne ledelsen) til at prioritere pædagogiske debatter lokalt, samt arrangere mindst et årligt medlemsmøde med et pædagogisk tema.

Lolland-Falsters Lærerkreds har valgt at have fokus på aktuelle temaer i perioden 2020-2022 fremfor et fastlagt kommissorium.

 

Se link til højre for at læse tidligere kommissorium.