Et årligt milliardløft til folkeskolen – ja tak, men …

Pressemeddelelse: Birger Petersen, formand Lolland-Falsters Lærerforening

Regeringens tre støttepartier Radikale, SF og Enhedslisten rejser nu sammen et krav til regeringen om et permanent milliardløft af folkeskolen allerede fra næste skoleår.Men pengene er betinget af, at Danmarks Lærerforening og KL laver en aftale, når de i foråret indgår forhandlinger.

Det er et rigtigt vigtigt skridt i retning af, at vi får bedre muligheder for at give børnene den kvalitet i undervisningen, de har krav på. De seneste år er det blevet sværere for folkeskolens lærere at levere den kvalitet i undervisningen, der er brug for. Opgaverne er vokset uden, at ressourcerne er fulgt med. Der er nedlagt 8600 lærerstillinger de seneste 10 år, så der er hårdt brug for, at vi får rettet op på den ubalance, det har skabt. Derfor bakker Lolland-Falsters Lærerforening selvfølgelig helt op om kravet fra støttepartierne.

Siden 2009 er antallet af lærerstillinger faldet med 16 procent. Antallet af elever er i samme periode ”kun” faldet syv procent. Det betyder, at der landet over er behov for flere lærere, hvilket en økonomisk prioritering af folkeskolen kan være med til at rette op på. Selvom en ekstra årlig milliard på finansloven ikke rækker til at genoprette alle de tabte stillinger, så vil det være en forbedring, der kan mærkes ude i det enkelte klasselokale.

I overenskomstforhandlingerne i 2018 indgik Danmarks Lærerforening og KL den fælles samarbejdsaftale ”Ny Start”. Målet med samarbejdet er at sikre, at forhandlingerne om blandt andet lærernes arbejdstid kommer i mål ved forårets forhandlinger. Regeringen og de tre støttepartier Radikale, SF og Enhedslisten bakker op om den aftale og støttepartierne understreger, at det er helt afgørende, at kommunerne og lærerne trækker i samme retning.

Vi har en god og tillidsfuld dialog med både Lolland- og Guldborgsund Kommune om vores fælles folkeskole. Et samarbejde som vi ønsker at udbygge endnu mere. Støttepartierne har derfor helt ret i, at de holdbare løsninger kommer i regi af dette samarbejde. Derfor er det ekstra glædeligt, at de også ser nødvendigheden i, at ressourcerne skal forbedres, og nu fremlægger et konkret krav.

I det forståelsespapir, som den Socialdemokratiske regering og de tre støttepartier har lagt til grund for sit arbejde, står der, at ”folkeskolen skal sikres de fornødne rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet”. Derfor håber vi, at kravet fra de tre støttepartier bliver prioriteret klart og tydeligt i de kommende finanslovsforhandlinger.

Undervisningsministeren har ligeledes sendt en klar invitation til et samarbejde om folkeskolen. Sammen med støttepartiernes forslag skaber det et godt grundlag for en ”Ny Start”. Derfor er det nu, der skal slås søm i en aftale, så forbedringerne allerede kan mærkes til næste skoleår. Det vil gavne både børn, forældre, lærere og kommuner.

Lolland-Falsters Lærerforening vil derfor opfordre alle folkeskolens interessenter og andre gode kræfter – elever, forældre, lærere, ledere, politikere i Lolland- og Guldborgsund Kommune med fagudvalgsmand/-kvinde og ikke mindst de to borgmestre i spidsen – om at tale folkeskolens sag og arbejde for at parterne (KL og DLF) indser nødvendigheden af, at de til foråret indgår en aftale om lærernes arbejdstid, som det er hensigten med aftalen om en ”Ny start” og ”periodeforhandlingen”.

Støttepartiernes krav til regeringen kan læses i et indlæg på Politiken.dk her.

Yderligere kommentarer:
Birger Petersen, formand Lolland-Falsters Lærerforening, telefon 29 72 52 34