Ferie

Ferietavle

    

2023-2024 

Vi starter lige med definitionerne:

Nuværende ferieår går fra 1. september 2023 til 31. august 2024.

Ferieafholdelsesperioden går fra 1. september 2023 til 31. december 2024 (er altså 16 mdr.)

Du optjener 2,08 feriedag pr. måned (hvis du er fuldtidsbeskæftiget). Der kan være lidt forskel i forhold til kommunens tal pga. afrundinger.

Det du optjener i september kan afholdes i oktober osv.

Her kan du se, hvor meget du optjener og hvornår, Lolland og Guldborgsund kommuner afholder ferien: 

Ultimo

Optjente dage i alt

Afholder ferie/kollektiv ferie

September

2,08

 

Oktober

4,16

Lolland uge 42 (5 dage)

November

6,24

 

December

8,32

 

Januar

10,40

 

Februar

12,48

Guldborgsund uge 7 (5 dage)

Marts

14,56

 

April

16,64

 

Maj

18,72

 

Juni

20,80

 

Juli

22,88

Guldborgsund og Lolland ugerne 27-30 (20 dage)

August

25,00

 

 

Som du kan se, vil du ikke have optjent nok ferie til efterårsferien, hvis du er ansat i Lolland kommune. Du vil heller ikke have optjent nok til afholdelse af sommerferien, lige meget hvilken kommune, du er ansat i.

Derfor kan man holde ferie på forskud. Afholdt ikke-optjent ferie, bliver så trukket i den/de efterfølgende måneder. Hvis du stopper på jobbet inden al afholdt ferie er ”betalt”, har din arbejdsgiver lov til at trække dig i løn for det.

Ferietillæg og forhøjet ferietillæg (i gamle dage feriegodtgørelse/ forhøjet feriegodtgørelse)

Som lærer får du 2,15% i alt i tillæg: 1% ifølge ferieloven (ferietillæg) og 1,15% ifølge overenskomsten (forhøjet ferietillæg)

De blev i ”gamle dage” udbetalt som et samlet beløb med maj-lønnen.

Nu udbetales det i tre forskellige portioner:

1% optjent i perioden 1/9-23 til 31/5-24 udbetales ultimo maj 2024

1% optjent i perioden 1/6-31/8-24 udbetales ultimo august 2024

1,15% optjent i perioden 1/1-31/12-23 udbetales senest 1. maj 2024

 

Hvis du har fået ny arbejdsgiver

Hvis du har skiftet arbejdsgiver, skal du meget gerne have modtaget en feriemeddelelse om optjent ferie fra tidligere arbejdsgiver, som skal bruges i forbindelse med ferie, som afholdes i ferieåret i ovennævnte perioder.

Du kan bestille dine feriepenge på Borger.dk: https://www.borger.dk/Sider/Oversigt-ferie.aspx

 

Hvis du er nyuddannet,

vil der ske løntræk i den del af ferien, hvor du ikke har optjent ferie hos din nuværende arbejdsgiver. Der kan så være mulighed for dagpenge (ved medlemsskab af a-kasse). Ved kollektiv ferielukning, skal du dog være opmærksom på at man f.eks. i juli måned skal have mindst tre hverdage uden økonomisk dækning før man kan få økonomisk dækning.

Du kan læse om feriedagpenge her: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Feriedagpenge og her, hvis du er medlem af LAKA: Ferie (laka.dk)

NB! Det er meget vigtigt, at du kontakter a-kassen/jobcentret vedrørende dette - inden feriestart

 

Anvendelse af feriepenge:

Du anvender dine feriepenge i følgende rækkefølge:

  • Du anvender først ferie med løn
  • Derefter anvender du evt. ferie fra tidligere arbejdsgiver.
  • Så anvender du feriedagpenge (kræver medlemskab af a-kasse og optjent ret til dagpenge)
  • Til sidst melder du dig ledig i Jobcentret og får dagpenge (kræver medlemskab af a-kasse og optjent ret til dagpenge).

I dagpengeperioden må du ikke holde/tage på ferie – man skal kunne klare rådighedsforpligtelsen.

  • Spørg i kredsen, 54 82 25 64
  • Spørg i a-kassen, 70 10 00 18

Vær opmærksom på reglerne for erstatningsferie ved sygdom under ferie. Læs mere her.

Du skal snarest muligt melde sygdom, som skal lægeligt dokumenteres, til HR løn- og personale. 
 

Links  

På DLF’s hjemmeside (www.dlf.org) kan du læse mere om feriereglerne under ”Løn og vilkår” vælg ”ferie”, link:  http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie

På LAKAs (tidligere DLF A) hjemmeside ( www.laka.dk) kan du læse mere under ”jeg skal holde ferie”, link: Ferie (laka.dk)

Forhandlingsfællesskabet har forskellige informationsfoldere og vejledninger på liggende på deres hjemmeside: http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/pjecer/pjeceliste.aspx?tema=1076

  

Mange hilsner og rigtig god ferie

 

Sissi Ploug, konsulent og Heidi Johansen, faglig sagsbehandler