Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde

 

Et antal legatportioner er ledige. Legatet kan søges som boligstøtte til "enker efter og ugifte døtre af folkeskolelærere i Lolland Falster Stift, eller pensionerede folkeskolelærerinder samme sted fra". Portionerne uddeles til kvinder, hvor legatet skønnes ”at ville blive en væsentlig støtte under selvforsorg", eksempelvis til kvinder under uddannelse.

Legatet uddeles for ét år ad gangen.

Ultimo februar hvert år annoncer vi i Folketidende og i vores generalforsamlingsblad.

Efter annoncering kan ansøgning med oplysninger om økonomi og evt. studieplaner sendes til:

Fondslegatet
Lolland-Falsters Lærerforening
Gartnervænget 4
4800 Nykøbing F.

eller på mail til 068@dlf.org. Skriv legatansøgning i emnefelt.

Ansøgningsfrist 1. april.