Arbejdsmiljø

Kredsen vil i perioden have fokus på følgende hovedområder:

  • Fremme af arbejdsglæde og trivsel
  • Forebyggelse og tidlig indsats
  • Indsatser, der fremmer holdbare løsninger i et helt arbejdsliv
  • Arbejdsmiljøperspektiver altid medtænkes
  • Kontinuitet, systematik og koordinering

Læs hele kommissoriet ved trykke her.