Arbejdsliv

Løn og job

Uanset under hvlke forhold du er ansat - i folkeskolen, på en specialskole, som voksenunderviser, som UU-vejleder eller noget helt andet - vil du ind imellem have brug for at spørge nogle til råds om dine arbejdsvilkår

I kreds 68 har vi ansat en konsulent og en faglig sagsbehandler, som kan hjælpe dig, når du bliver i tvivl.

Det kan handle om mange ting.

Penge
•Hvad skal jeg have i løn?
•Jeg planlægger at gå på pension inden længe, hvordan skal jeg forholde mig?

Hverdagen
•Hvordan planlægges min arbejdstid?
•Individuel tid – hvad mon der ligger i det?

Dine vilkår
•Jeg skal være far – hvor længe kan jeg holde orlov?
•Hvad betyder det for min ferie, hvis jeg skifter job?
•Har jeg nogen særlige muligheder som senior?

Dit arbejdsmiljø
• Opgaverne bliver flere og flere og jeg kan ikke overskue det. Hvad gør jeg?
•Jeg vred om på knæet, da jeg skulle tage imod en elev i idræt. Hvordan anmelder jeg en arbejdsskade?

På mange områder er de centrale aftaler suppleret eller erstattet med lokale aftaler. Her kan kredsen forsyne dig med præcise oplysninger om de lokale forhold.

Det gælder i det hele taget, at du altid bør tage kontakt med kredsen eller tillidsrepræsentanten, når du har brug for konkrete oplysninger og råd om dine egne forhold.