Kreds 68

TR

 

Tillidsrepræsentanter

Skolernes tillidsrepræsentanter er vigtige led mellem skolens medlemmer og kredsen. Derfor er det vigtigt, at de enkelte TR-er løbende bliver orienteret og opdateret.

Link til TR-håndbogen på DLF InSite

Læs om Faglig klub

Blanket kørselsudlæg

Blanket Time-dagpenge under TR uddannelse

Blanket frikøb TR i Guldborgsund

Blanket frikøb TR i Lolland