Organisationsudvalget

I kredsstyrelsen er der tre faste udvalg, hvoraf Organisationsudvalget er det ene. Overordnet set udgøres Organisationsudvalgets eksistensgrundlag af to hovedformål:

  • At medvirke til uddannelse af kredsens tillidsvalgte.
  • At afholde medlemsarrangementer.

I samråd med den øvrige kredsstyrelse, med Arbejdsmiljø- og Undervisningsudvalget tilrettelægger Organisationsudvalget således medlemsarrangementer to til fire gange om året.

Udover medlemsarrangementer er det også udvalgets ansvar, at kredsens nyvalgte tillidsvalgte for den rigtige uddannelse, samt udbrede kendskab til relevant efter- og videreuddannelse i fagforeningsregi. I den henseende tilrettelægger udvalget det årlige internat for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

Lærerkredsene i Slagelse (kreds 54), Ringsted - Sorø (kreds 50), Næstved (kreds 61) samt Faxe - Vordingborg (kreds 60) indgår sammen med Lolland – Falsters Lærerforening (kreds 68) i et samarbejde, hvor det samlede Organisationsudvalg, blandt andet, planlægger ét til to kurser om året for de tillidsvalgte i kredssamarbejdets fem kredse.