Kreds 68 AMR

Kredsens arbejdsmiljøpolitik

 

Arbejdsmiljøpolitik for Lolland-Falsters LærerforeningMålsætning

Lolland-Falsters Lærerforening skal arbejde for:

 • at medlemmernes hele arbejdsmiljø er et profileret og synligt satsningsområde på alle arbejdspladser
 • at der på skolerne skabes et arbejdsmiljø, der fysisk som psykisk gør skolen til en god og tryg arbejdsplads
 • at arbejdsgiverne påtager sig ansvaret for at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt og skaber balance mellem resurser og opgaver
 • at sikkerhedsarbejdet på skolerne systematiseres og gøres til en integreret del af skolernes hverdag, samt sættes på dagsordenen i MED organisationen
 • at APV bliver en grundlæggende del af skolernes sikkerhedsarbejde
 • at sikkerhedsrepræsentanternes faglige viden hele tiden opdateres
 • at arbejdstidsaftalen for sikkerhedsrepræsentanterne sikrer, at de lovpligtige opgaver kan udføres på professionel vis
 • at sikkerhedsrepræsentanternes status fortsat styrkes, både i forhold til arbejdsgivere og medlemmer
 • at TR og SR udgør et team, der på skolerne samarbejder for at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø, med afsæt i DLF’s holdninger på arbejdsmiljøområdet
 • et tæt samarbejde mellem sikkerhedsrepræsentanter og kredsens arbejdsmiljøansvarlig
 • et tæt samarbejde med lederforeningen og kredsens arbejdsmiljøudvalg om arbejdsmiljøspørgsmål
 • at arbejdsmiljøspørgsmål bliver en integreret del af de lokale arbejdstidsaftaler
 • at faktorer, der er medvirkende til et dårligt arbejdsmiljø og forøger sygefraværet, f.eks. knappe resurser, dårligt indeklima, utidssvarende bygninger, uoverkommelig opgaver i forbindelse med inklusion, manglende tillid og anerkendelse, flere ekstra opgaver, mindskes eller fjernes helt
 • at der på kredskontoret er et velkvalificeret fagligt beredskab, der kan rådgive i arbejdsskadesagsbehandling


Arbejdsprogram


Lolland-Falsters Lærerforening:

 • har en arbejdsmiljøansvarlig og et arbejdsmiljøudvalg
 • afholder minimum fire årlige møder for sikkerhedsrepræsentanterne 
 • kan afholde et årligt fællesmøde for TR, SR og skoleledere
 • samarbejder med DLF, FTF, kommunerne m.fl. om uddannelse og mødeaktiviteter for sikkerhedsrepræsentanterne.
 • samarbejder med kommunernes arbejdsmiljøafdeling om uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og om skolernes arbejdsmiljø
 • holder sikkerhedsrepræsentanterne opdateret med aktuelt materiale
 • opfordrer til, at der på skolerne udarbejdes retningslinjer og procedurer på områder af betydning for arbejdsmiljøet
 • er til rådighed med rådgivning til sikkerhedsrepræsentanterne i deres daglige arbejde
 • indbyder nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter til et orienterende møde med kredsens arbejdsmiljøansvarlig
 • udgiver og reviderer årligt en lokal SR håndbog
 • inspirerer til, at der fokuseres på arbejdsmiljøspørgsmål i MED organisationen
 • synliggør problemer med arbejdsmiljøet for offentligheden
 • kvalificerer sagsbehandlere og styrelsesmedlemmer i arbejdsmiljøspørgsmål 
 • forhandler kommunale arbejdstidsaftaler for sikkerhedsrepræsentanterne
 • aflægger hvert år en skriftlig arbejdsmiljøberetning til generalforsamlingen
 • fremlægger hvert andet år en arbejdsmiljøpolitik på kredsens generalforsamling


Vedtaget på Lolland-Falsters Lærerforenings generalforsamling torsdag d. 18/3/2010.