Medlemmer

 • Vision

  Sti: https://www.kreds68.org/politik/vision 17. december 2014

 • Læs mere

  Sti: https://www.kreds68.org/medlem/fraktion-4/laes-mere 8. september 2021

  At stoppe som lærer betyder ikke at du behøver at stoppe som en del af din fagforening.

 • Kredsens arbejdsmiljøpolitik

  Sti: https://www.kreds68.org/kreds-68/amr/kredsens-arbejdsmiljoepolitik 28. april 2021

 • Persondataforordning

  Sti: https://www.kreds68.org/kreds-68/persondataforordning 28. maj 2018

 • Arbejdsmiljø kommissorium

  Sti: https://www.kreds68.org/kreds-68/amr/arbejdsmiljoe-kommissorium 28. april 2021

 • Kredsens lønpolitik

  Sti: https://www.kreds68.org/politik/kredsens-loenpolitik 5. november 2019


 • Her vises 11 til 16 ud af 16

  1 2

Udvalgte emner